Medlemskap

Följande priser gäller för 2019

Medlemskap hos CrossFit Göta ger tillgång till alla ordinarie pass i våra boxar!

HELÅRSKORT: 11940KR
Betalas till BG 844-9019 eller faktureras 
Helårskort kan ej säljas eller överlåtas till annan person

Löpande medlemskap med en månadsbindningstid: 1095kr/mån
Betalas via Wodify

Löpande kvartalsmedlemskap utan bidningstid: 3135kr/3mån
Betalas via Wodify

Kontakta oss gärna på info@crossfitgota.se för köp av medlemskap.Engångsbesök & gäster

Gratis vid första besöket

10-kort

1500kr med gilitighetstid 6 månader 

Friskvårdsbidrag

Träning på CrossFit Göta kan du självklart få friskvårdsbidrag för. Dessutom är vi anslutna till Friskvårdskuponger och Actiway . Du kan maila oss ditt personummer så löser vi allt därifrån.
Kontakta oss på info@crossfitgota.se för att använda dessa vid betalning.

Rabatter

Vi tillämpar 15% rabatt på medlemskap som tecknas av följande personer; Heltidsstuderande samt Polis- och militär personal (blåljus-personal).
Syftet är att ge yngre och yrkesgrupper där fysisk träning är viktig möjlighet att träna hos oss. För att ta del av denna rabatt, maila intyg till info@crossfitgota.se.


Sammanfattning av medlemsvillkor

- Avbokning sker via hemsidan senast 12 timmar innan för morgon- och helgpass.  Lunchpass samt kvällspass avbokas minst fyra timmar före passets start.
- Vid för sen avbokning eller missat pass reserverar vi oss rättigheten att debitera upp till 50kr i avgift.
- Jag är medveten om att jag tränar på egen risk och försäkrar att jag är fullt frisk och i skick att utföra övningarna som beskrivs på dagens WOD.
- Om jag har en skada, eller på något annat sätt en begränsning gällande min träning, så framför jag detta till passets coach så att träningen kan anpassas.
- Gjord månadsbetalning återbetalas ej. Vid skada eller annat hinder kan medlemskapet förlängas motsvarande tid vid goda skäl. 
- Frysning av medlemskapet endast vid särskilda skäl. Se Fullständiga villkor punkt sju. Adminavgift om 350kr utgår vid frysning.
- När medlemstiden går ut har man 10 dagar på sig att förnya sitt medlemskap innan medlemskapet går till förste man/kvinna på kölistan om sådan är aktiv.
- Läs gärna våra 10 boxregler nedan som är vår bibel!

Boxregler

1. Var glad, positiv och redo för allt!
2. Presentera dig själv för andra. På Göta ska alla veta vad du heter!
3. Lyssna på Coachen och alltid göra ditt bästa!
4. Stöd och heja på dina medkamrater när du är klar med din wod!
5. Kom på dina bokade pass eller avboka i tid!
6. Använd så mycket talk du behöver, men håll alltid talkbitarna inuti hinkarna!
7. Droppa endast skivstänger med bumpervikter på och droppa ALDRIG kettlebells!
8. Torka av redskap, ställ tillbaka redskap på rätt plats, torka upp svett och ta med dig alla dina prylar hem!
9. Ha en positiv attityd i boxen. Hårt arbete och kämpaglöd ger dig respekt!
10. Ha kul under passen och var en inspirerande förebild för dig själv och andra! 

Varmt välkommen till CrossFit Göta

 

Johan_Stephan-9324.jpg

 

Det är superviktigt att du har rätt teknik i övningarna och att du kör efter en viss standard om du vill få ut så mycket som möjligt av dina CrossFit pass. När tekniken och standardutförandet i övningarna sitter kan du verkligen höja intensiteten på dina träningar utan att riskera skador och även jämföra dina prestationer mer rättvist med andra.

Om du är helt ny rekommenderar vi att du bokar en On-Ramp kurs med oss!  !